Güneş ve Rüzgar Enerjili Hibrit Sistemler

Bir çok enerji kaynağının aynı anda kullanıldığı sistemlere hibrit sistemler denilmektedir. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda kullanarak bu enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek mümkündür.

Rüzgar türbini ve güneş panelini bir arada kullanarak elektrik üretimi sağladığımız bazı çalışmalarımız


1 KW lık HİBRİT SİSTEM


*sistem 6 m/sn rüzgâr hızında ve günlük 8 saatlik güneşlenme süresinde günlük 7 kw elektrik üretir.


1,5 KW lık HİBRİT SİSTEM


*sistem 6 m/sn rüzgâr hızında ve günlük 8 saatlik güneşlenme süresinde günlük 10 kw elektrik üretir.