İnvertörler

Güneş panelleri sistemlerinde kullanılan invertör, evirici anlamında da bilinmektedir. İnvertörün görevi, elektriksel güçlerin dönüşümünü sağlamaktır. Daha açık bir ifade ile; güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüşmesini İnvertör sağlar.

İnvertör, doğru akımı alternatif akıma dönüştürme işlemi yapar. Doğru akım (dc), alternatif akım (ac)  gücüne dönüştürülür ve bu sayede elektrik enerjisi üretilmi sağlanır.

Enerji Sistemlerinde İnvertör Seçimi

İnvertörler, değişik frekans değerlerinde olabilirler. 50 w ile 50 kw aralığındaki invertörler gürültüsüz ve ekonomik çalıştıkları için ufak sistemlerde uygundur.

Her sistemin enerji verimi değişik olacağından uzman bir sistem planlayıcısı ile panellerin kurulumu yapılmalı ve invertör çeşidi buna göre seçilmelidir. Gerekli hesaplamalar yapılmadan kurulan bir sistemde, olması gerekenden az ya da fazla kapasitede bir invertör alıp, stabil çalışmayan bir sistem sorunu ile karşılaşılabilir.